Министарство правде
Републике Србије

Izveštaj sa terenskog istraživanja u Zaječaru 16. jula

Jul 19, 2010

Odbor za istraživanje Komisije za tajne grobnice posetio je Zaječarski okrug  u vremnu od 16. jula 2010. godine.

Sastav istraživačkog tima mr Srđan Cvetković sekretar Komisija, član Komisije Dobrivoje Tomić, član Odbora Nemanja Dević.

 

16. jul 2010, petak

  Članovi Komisije su krenuli negde oko 8 časova iz Beograda. Najpre su oko 10 i 30 časova saslušali i snimili jednog svedoka u Boljevcu i posetili lokaciju potok Zmijanac. Svedok nas je obavestio da je na samom mestu pokraj potoka  zemlja jako plitka svega 20- ak cm i da se ispod nje nalaze kamene ploče koje su postavljene kasnije  nekoliko godina posle rata kada je zemlja počela da se povlači a ostaci žrtava da izlaze na površinu. I sami smo se uverili da je priča istinita nakon što smo običnim drvenim štapom zagrebali po površini ukazale su se velike tanke kamene ploče koje prikrivaju masovnu grobnicu. Prema iskazu sada pokojnog komandanta OZN-e za Boljevac Miodraga Cojića u razgovoru sa sekretarom Komisije Srđanom Cvetkovićem na ovom mestu se nalaze 44 žrtve a prema iskazima svedoka i više.

      U 12 časova u sali Opštine Zaječar održana je vrlo posećena prezentacija rezlutata Komisije za Timočki okrug. U detaljnom izveštaju objavljeno je da je Komisije za sada utvrdila broj stradalih za  opštinu Zaječar  260 sa potpunim 140 sa nepotunim podacima i 15 nestalih, Knjaževac 208, Boljevac 54, Bor 32 ukupno dakle oko 700 lica u Timočkom okrugu od toga oko 560 sa potpunim podacima. Takođe je obajvljeno da su evidentirane lokacije u Zaječaru: 2 Kraljevica, dve kasarna, jedna Alapinski most na putu za selo Nikoličevo. U oppštini Knjaževac su to Lipovica i kod Jelaka, u Boljevcu potok Zmijanac dok je u Borskom lokacija  Crni Vrh. Takođe je javnost upozanta da je Komisja do sada najviše zahvajljujući uvidu u dokumentaciju BIA već evidentirala preko 5000 lica sa potpunim podacima i 143 lokacije tajnih grobnica na teritoriji Srbije i da nastavlja sa tim poslom.

      U 13. časova  u sali Opštine Zaječar održana je zajednička sednica predstavnika Državne i Lokalne Komisije na kojoj su utvrđeni pravci delovanja i zaduženja oko pripremnih radnji za prvu eshumaciju u podnožiju Kraljevice. Sekretar Komisije Srđan Cvetković je obavestio prisutne da je zahtev za eshumaciju napisan i svi dokazi prikupljeni na osnovu svih relevantinih arhiva i svedoka. Takođe predsednik lokalne Komisije Slađana Joković Krstić je ptreuzela na sebe da pronađe lica koja su devedesetih podigla spomen obeležije  Krst na Kraljevici na osnovu iskaza tada živih svedoka i da o tome obavesti Državnu komisiju kako bi ih saslušala. Razmotreni su i neki mogući oblici pritiska ukoliko bude potrebno na sudske i državne organe kako bi do eshumacije što pre došlo u smislu angažovanja lokalne samouprave i porodica stradalih. Takođe je Dražvna komisija upoznata s činjenicom da je Opština Zaječar spremna da angažije komunalna preduzeća kao i i da je određena parcela na lokalnom groblju  na kojoj bi bili sahranjeni eshumirani ostaci žrtava.  Sa predstavnicima Lokalne samouprave bilo reči i o izdavanju zajedničeke publikacije o žrtvama posle 1944. u čijoj bi izradi učestvovali Institut za savremenu istoriju, Državna Komisija i  lokalna zajednica po modelu koji je primenjen na teritoriji opštine Smederevo za šta je predesednica Lokalne Komisije Slađana Joković Krstić dala svoju načelnu saglasnost.

      U 14 časova članovi lokalne i državne Komisije posetili su lokaciju Kraljevica podnožije zajedno sa predstavnicima Medija, lokalne samouprave, i komunalnih preduzeća.  Predstavnicima komunalnih preduzeća je naloženo od strane pomoćnice gradonačelnika  da naprave procenu troškova grubih operativnih radovi na posmatranoj lokaciji kao bi izvestili Ministarstvo pravde koje bi trebalo da servisira troškove eshumacije. Snimljen je takođe još jedna svedok masovne grobnice u Zaječaru Petar Jelenković iz Zagrađa. Imenovani je detaljno povsvedočio kako je njegov  deda Pavlović Veljko iz Zagrađa uhapšen  i kako je zatim dobio dojavu od rođaka stradalih da se kod Kasarne nalazi masovna grobnica koju je tada sa majkom i posetio. Prema iskazu svedoka radilo se  odve jame 10 h 10 gde je zemlja bila ulegala i ispucala takoda su se kroz rupe mogli videti ostaci žrtava i različiti predmeti.

    U povratku  16 časova ekipa je boravila u selu Planinica u kojem je stradalo 23 lica posle 12. septembra 1944. i snimila tri svedoka Vidoja Radojkovića unuka streljanog Petra Radojkovića(Pere Topdžije) kao i ćerku stradalog Petra Veljkovića Dragicu Milovanović-Veljković iz Planinice i Milana Mitića rođaka stradalog Vladimira Živkovića iz Planinice koji su posvedočili o okolnostima  stradanja njihovih najbližih kao i ostalih Planiničana. Nakon toga ekipa se oprostila od ljubaznih domaćina i krenula put Beograda. 

                                                                               sekreter Komisije

mr Srđan Cvetković