Министарство правде
Републике Србије

Izveštaj sa terenskog istraživanja u Zaječaru - septembar 2010.

Sep 10, 2010

IZVEŠTAJ SA TERENSKOG ISTRAŽIVANjA U ZAJEČARSKOM OKRUGU

Članovi Komisije za tajne grobnice posetili su Zaječarski okrug 9. septembra 2010. i predali OJT u Zaječaru i zahtev za ekshumaciju Sastav istraživačkog tima mr Srđan Cvetković sekretar Komisija, član Komisije i svedok Dobrivoje Tomić, i kordinator Odbora za eksuhumaciju Veljko Odalović 9.septembar 2010, četvrtak. Članovi Komisije su krenuli negde oko 8 časova iz Beograda. Najpre su usput oko 10 i 30 časova saslušali i snimili jednog svedoka u Boljevcu i posetili lokaciju potok Zmijanac. U 12 časova u sali Opštine Zaječar održana je sastanak sa gradonačelnikom Boškom Ničićem i vrlo posećena prezentacija rezlutata Komisije za Timočki okrug. U detaljnom izveštaju objavljeno je da je Komisije za sada utvrdila okvirni broj stradalih za opštinu, Knjaževac, Boljevac i Bor oko 700 lica u Timočkom okrugu od toga oko 560 sa potpunim podacima. Takođe je obajvljeno da su evidentirane lokacije u Zaječaru: 2 Kraljevica, dve kasarna, jedna Alapinski most na putu za selo Nikoličevo. U oppštini Knjaževac su to Lipovica i kod Jelaka, u Boljevcu potok Zmijanac dok je u Borskom lokacija Crni Vrh. Takođe je javnost upozanta da je Komisja do sada najviše zahvajljujući uvidu u dokumentaciju BIA već evidentirala preko 6000 lica sa potpunim podacima i 143 lokacije tajnih grobnica na teritoriji Srbije i da nastavlja sa tim poslom. Takođe je Dražvna komisija upoznata s činjenicom da je Opština Zaječar spremna da angažije komunalna preduzeća kao i i da je određena parcela na lokalnom groblju na kojoj bi bili sahranjeni eshumirani ostaci žrtava. Sa predstavnicima Lokalne samouprave bilo reči i o izdavanju zajedničeke publikacije o žrtvama posle 1944. u čijoj bi izradi učestvovali Institut za savremenu istoriju, Državna Komisija i lokalna zajednica po modelu koji je primenjen na teritoriji opštine Smederevo za šta je gradonačelnik dao svoju načelnu saglasnost. U 13. časova u zgradi Okružnog tužilaštva održan je zajednički sastanak predstavnika Državne i Lokalne Komisije sa opomoćnikom Okružnog Javnog tužilaštva u Zaječaru Ivanom Markovićem na kojoj su utvrđeni pravci delovanja i zaduženja oko pripremnih radnji za prvu eshumaciju u podnožimu je uručen Zahtev za ekshumnaciju na Kraljevici. Predočeni dokazi i svedoci. Sekretar Komisije Srđan Cvetković je obavestio prisutne da je zahtev za eshumaciju napisan i svi dokazi prikupljeni na osnovu svih relevantinih arhiva i svedoka. Pomoćnik OJT je preuzeo dokumentaciju i obećao vrlo hitno reagovanja čim se konsultuje sa nadređenim i upozna sa slučajem. Članovi Komisije su ponudili nesebičnu saradnju i pomoć istražnim organima u što preciznijem ubiciranju lokacija. U 14 časova članovi lokalne i državne Komisije posetili su lokaciju Kraljevica podnožije zajedno sa predstavnicima Medija, lokalne samouprave, i komunalnih preduzeća. Na više mesta vršena je ispitivanje tla i utvrđeno da je zemlja nasuta u debljini od skoro pola metra tako da bi sondiranje tla moralo uvažiti tu činjenicu pa bi rovokopač koji bi sondirao teren ne bi smeo da ide na dubinu manju od 1m do 1, 20. U povratku 16 časova ekipa je boravila u selu Planinica u kojem je stradalo 23 lica posle 12. septembra 1944.

sekreter Komisije
mr Srđan Cvetković