Министарство правде
Републике Србије

Izveštaj sa terenskog istraživanja u Kragujevcu

Sep 14, 2010

IZVEŠTAJ SA TERENSKOG ISTRAŽIVANjA U ŠUMADIJSKOM OKRUGU

Odbor za istraživanje Komisije za tajne grobnice posetio je Šumadijski okrug avgusta 2010. godine. Sastav istraživačkog tima mr Srđan Cvetković sekretar Komisije, kordinator Odbor za istraživanje prof.dr Momčilo Pavlović, član Odbora Nemanja Dević 2. septembar 2010, četvrtak Članovi Komisije su krenuli negde oko 8 časova iz Beograda. Najpre su oko 10 i 30 časova imali radni sastanak sa gradonačelnikom Kragujevca Verkom Stevanovićem i predstavnicima lokalnog SUBNOR-a. Razgovaralo se o mogućnostima saradnje i formiranju Lokalne Komisje koja bi sarađivala sa državnom na istraživanju lokacija i publikovanju spiskova streljanih lica. Predstavljen je rad Komisije, bilo je reči o modalitetima saradnje a predstavnici lokalne samouprave upoznali su članove Komisije o saznanjima o tajnoj grobnici koja je postojala na mestu Kapislane (danas u krugu fabrike Fijat) gde se navodi da je streljano više od 600 lica. Prema informacijama lokalne samouoprave i SUBNOR-a a na osnovi svedočenja lica koja su obavljala komunalne poslove na gradskom groblju krajem sedamdesetih je otočela divlja eshumacija koju je organiziovala SDB. Tada su posmrtni ostaci pakovani u džakove su premešteni na tajnu lokaciju na gradskom groblju i sahranjeni. Reč je preko 600 tela streljanih narodnih neprijatelja krajem 1944. i 46 partizana tokom okupacije streljanih od Nemaca. Prema rečima gradonačelnika njegova je ambicija da se njima podigne spomenik gde bi se naznačili rezlozi stradanja i objavila imena stradalih. Članovi Komisije su predložili saradnju lokalnoj samoupravi po modelu već oprobanom u Zaječaru i Smederevu da sa lokalnom Komisijom rade na publikaciji u kojoj bi se objavila sva imena žrtava sa teritorije okruga i sve lokacije što je gradonačelnik i prihvatio. Takođe je od strane članova Komisije sugerisano da se na ovom poslu angažuju dugogodišnji istraživači ove teme u Šumadiji poput S.Ćirovića što je takođe usvojeno. Posle toga učinjena je poseta SUBNOR-u Kragujevac gde je prof. Željko Zirojević uručio članovima Komisije deo spiskova lica stradalih u Kapislani (oko 200) a obećano je da će uskoro biti uručeni Komisiji i kompletni spiskovi za Šumadiju i Kosovo. Od strane lokalne boračke organizacije obećano je da će centrali biti preporučena saradnja sa Državnom komisijom u cilju potpupnog rasvetljavanja događaja od interesa za Komisiju. Članovi Komisije su zatim obišli parcelu na lokalnom groblju u Kragujevcu gde su prema navodima premešteni ostaci streljanih u Kapislani. Od strane predstavnika Komisije sugrisano je da se pored lokalnih obležija na mestu likvidacije i mestu gde se nalaze posmrtni ostaci postavi i jedinstveno državno obeležije kao i na ostalim lokacijama u Srbiji. U popodnevni časovima učinjena je poseta lokalnom saradniku Komisije S. Ćiroviću i razgovarano je o mogućnostima isttraživanja i izradi lokalne publikacije o stradlim licima i masovnim tajnim grobnicama. Nakon toga u kasnim popodnevnim časovima članovi Komisije su krenuli za Beograd.

sekreter Komisije
mr Srđan Cvetković