Министарство правде
Републике Србије

Sastanak u Vojnom arhivu

 

IZVEŠTAJ O POSETI DRŽAVNE KOMISIJE ZA TAJNE GROBNICE

VOJNOM ARHIVU

 

 

 

Predstavnici Državne komisije dr. Srđan Cvetković i Marija Ilić su 3.marta 2011.godine posetili Vojni arhiv  i sastali se sa direktorom Draganom Miloševićem. Predložena je određena metodologija u obraćanju organima koji su nadležni za građu koja postoji u Vojnom arhivu. Dogovorena je buduća saradnja na osnovu koje će istraživači moći da pregledavaju građu koja će biti korisna za ostvarivanje ciljeva Državne komisije za tajne grobnice ubijenih posle 12.septembra 2011.

 

 

 

 

 

U Beogradu,     03. mart 2011.godine                                                      sekretar Državne komisije,

                                                                         dr Srđan Cvetković