Министарство правде
Републике Србије

Извештај са теренског истраживања у Зајечарском округу

May 7, 2010

Одбор за истраживање Комисије за тајне гробнице посетио је Зајечарски округ у времну од 4-6 маја 2010. године.
 
Састав истраживачког тима др Момчило Павловић кординатор Одбора, мр Срђан Цветковић секретар Комисија, члан Комисије Добривоје Томић


4. МАЈА 2010.


- Првог дана дошли смо у Бољевац обишли и снимили локацију тајне горбнице у Потоку Змијанац на имању Трујућ Петра. На локацији постоји спомен обележије у виду крста али не на самом месту већ десетину метара поред будући да је терен неприступачан. Локалитет се налази у близини пута за  Зајечар поред самог потока урасто у ниско растиње и коприве. Деминезије су 30 X 10м, претпоставља се на основу исказа сведока и актера да има о најамње 40 тела. Тела су врло плитко закопана а терен врло мек такода су према сведоцима често пси развлацили кости страдалих годинама након егзекуције. Поред снимања локације интервјуисали смо некилико сведока и успотавили контакте са другим сведоцима.


5. МАЈА 2010.

- Око 10 часова посетили смо Окружни архив у Зајечару и прегледали фонд Народноослободилачког одбора 1944-1945. у којиме се налазе значајни подаци о стрељаним лицима и конфискованој имовини у овом округу. Устпоставили смо сарадњу са запосленим у Архиву и договорили  да се овај фонд за потребе архиве  Комисије скенира или слика.

- Одржали смо конференцију за штампу у просторијама Архива за  локалне медије и апеловали преко истих да се грађани јаве на контакт адресе и телефоне и доставе информације о стрељаним лицима као и локацијама тајних гробница.

- Успоставили смо сарадњу са локалном самопуравом, разговарали са градоначелником Бошком Ничићем о могућностима општине  да се помогне рад Комисије како у организационом и пропагандном смислу око достављања информација и долажења до сведока, тако и у процесу потврђивања ликација, сондирања терена (могуће ангажовање локалних комуналних предузећа ) и каснијем евентуалном похрањивању остатака након есхумације на градском гробљу. Градоначелник Бошко Ничић је у том смислу обећао подршку која би се и институционализовала кроз оснивање локалне комисије која би сарадјивала са државном комисијом око прикупљања материајла за покретање истраге од стране окружног тужиоца.
 
- Чланови Комисије су се затим упутили на терен где су снимили локалитет Краљевица-подножије где је сведок Добривоје Томић сведочио и јасно обележио на којем се тачно месту налазила масовна гробница на којој је био фебруара 1945. Године у потрази за оцем Душаном Томићем. Локалитет се налази поред стадиона на рубу шуме, видно је промењена конфигурација а терен је џомбаст. Величина локалације је око 50 X 30 м. Према сведоцима овде се налазе тела око 50-70 лица. Локација је обележена крстом и подигнута је споме плоца која је разбијена.

- Друга локација Краљевица–Антена налази се на прилицно неприступацној локацији на врху брда у непосредној близини ТВ антене поред старог пута који је данас утрастао у шуму.  Према прецизној скици сведока Лалета Ђорђевића убицирали смо локалитет и снимили га. Такође смо на основу сведочења  В.М. из села Шарбановаца обишли локалитет код Касарне на улазу у Зајечар из правца Бољевца,  снимили локацију и сведочење на лицу маста. Будући да нисмо имали дозволу за улазак у касарнски круг снимили смо преко жице али је терен врло видљив будући да на њему нема никаквих објеката. Сама касарна је  1944. била око 100 метра више такода је терен на којем су биле гробнице касније припојен касарнском кругу али на њему није ништа рађено. Све ове локације и сведоке снимале је и екипа продукцијске куће Мрежа која поред прилога спрема и документарни филм о овој теми.   
 
- Снимили смо и трећу локацију на путу за село Николичево према Бору, на основу исказа сведока  у близини Алапинсклог моста где су према наводима страљани између осталог ратни заробљеници, Немци, Белогардејци и остали...

- Према списковима и сазнањима до којих смо до сада дошли на свим локацијама у Зајецару страдало је локацијама више стотина лица.

- Увече у 19 часова одражана је врло успешна и посећена  промоција рада Комисије у Центру за културу у Бору коју је организовала директорка Исидора Ивановић уједно и сарадник Комисије, одржана конференција за штампу за локалне медије на којој су грађани упозанти са радом комисије даљим плановима и апеловано на лица која имају сазнања о страдалима или локацијама да се јаве Одбору за истраживање.

- Локални истраживачи ис арадници Комисије попут Радише Драгићевића и Слободана Јовановића тврде да је потребно испитати неке локације на Црном врху у близиони Бора где се на основу исказа такође налазе масовне гробнице из овог периода....
 

6. МАЈА 2010

   Комисија је трећег дана боравила на територији општине Књажевац где ј на основу сведочења снимила две локацијуе прве на месту званом код Јевика (Јелака) 2-3 км у брду изнад Кнејажевца а друга Липовица око 4-5км  на удаљеном брду  од центра Књажевца.

 Прва Јелак је лако пристпапачна и налази се у реткој боровој шуми, обележћена крстом и прилицно погодна за сондирање и есхумацију, димензије око 20X30м.

   Друга већа и неприступачнија Липовица, иако обележена омањим крстом, налази се у густо ураслој младој шуми на једној косини обраслој трњем тако даје био прави подвиг доћи до ње и снимити је (на чему смо захвални сараднику Небојши Ђорђевићу који је испољио изузетан ентузијазам).  Снимили смо такође уи зграду затвора код Бреста (данас зграда локалног СУП-а) из које су грађани одвођени  на стрељање. Према сведочењима и попису који до сада имамо на овим локацијама је страљано око 150- 200 лица. Лоакције су обележене врло скромним обележијима у виду ниских дрвених крстова.

   Посетили смо село Горње Зуниче на путу према Зејечару из Књажевца  које је  имало највише жртава у овом крају и разговарали са појединим сведоцима и уговорили неколико интервјуа које ћемо реализовати другом приликом...

По повратку У Београд на основуи једне дојаве од грђана потврђена је још једном локација Липовица с тим што је сведок тврдио да  десетину метара горе и десно од крста тако да на даљој убикацији треба радити...

Секретар комисије

Срђан Цветковић