Министарство правде
Републике Србије

Дневни ред шесте седнице Комисије


1. Извештај Одбора за истраживање о раду у предходном пероду,  истраживању на терену у Зајечарском округу и промоција Сајта Комисије

2. Извештај о проблемима истраживања грађе БИА у Архиву Србије

3. Извештај о плану активности у наредном периоду и припремама Захтева за есхумацију у Зајечару

4. Разно