Министарство правде
Републике Србије

Дневни ред четврте седнице

четврте седнице Државне комисије за проналажење и обележавање свих тајних гробница у којима се налазе посмртни остаци стрељаних после ослобођења 1944. године заказане за 11.01.2010. године:


1. Усвајање записника са треће седнице Државне комисије,

2. Усвајање Пословника Државне комисије,

3. Подношење захтева за мишљење Агенције за борбу против корупције о евентуалном добијању сагласности за вршење друге јавне функције свих чланова у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције.

4. Информација о подношењу предлога Закључка Владе о скидању ознаке поверљивости са свих докумената релевантних за рад Комисије,

5. Разно.