Министарство правде
Републике Србије

Захтев архивима

 

Министарство правде Републике Србије
Државна комисија за тајне гробнице убијених после 12. септембра 1944.
- Oдбор за истраживање и евидентирање -


З А Х Т Е В

за подршку у истраживању података о лицима страдалим после 12. септембра 1944. године                               

          Влада Републике Србије донела је на својој седници 9. јула 2009. одлуку о оснивању Државна комисија за проналажење и обележавање свих тајних гробница у којима се налазе посмртни остаци стрељаних после ослобођења 1944. (скраћено „Државна комисија за тајне гробнице убијених од септембра 1944“) која је конститутивну седницу одржала 12. новембра 2009. године. Чланови Државне комисије за тајне гробнице убијених од септембра 1944. су представници државних институција, научних установа и стручњаци из различитих области.     

          У оквиру Комисије формиран је и „Одбор за истраживање и евидентирање тајних гробница“ чији је задатак да истражи и прикупи сву доступну документацију везану за питање страдања лица 1944. године.  У том смислу Влада републике Србије је на седници од 29. априла 2010. донела Одлуку o скидању ознака тајности са докумената из надлежности Владе које се односе на чињенице када, где, како и колико је лица убијено на територији Србије после 12. септембра 1944. године.

        Имајући у виду значај овог истраживања, и наведену Oдлуку Владе, молимо Вас да наши сарадницима и истраживачима пружите потребну помоћ и омогућите им увид, сликање или копирање свих документа која се непосредно или посредно односе на репресију, страдање лица и тајне гробнице  у периоду после септембра 1944. године.

         У прилогу Вам достављамо одлуку Владе и препоруку Министарства културе.

секретар Комисије
мр Срђан Цветковић

Кординатор Одбора за истраживање
Проф. др Момчило Павловић

у  Београду, 24. маја 2010.